MYJUMP יעוץ והדרכה

פיתוח ארגוני, הנחיית קבוצות וסדנאות ,יעוץ, טיפול והדרכה.

"זכותו וחובתו של כל אדם כלפי עצמו לבוא לידי ביטוי במלוא הדרו ולהכיר בחוזקותיו"   

תקשורת היא אחת המיומנויות החשובות ביותר בכל תחומי החיים-אז אם כבר תקשורת שתהיה מקדמת את היחסים.

בין לקוחותינו: