קבוצות לשיפור המיומנויות החברתיות וחיזוק הבטחון העצמי.

קבוצות לילדים ונוער בהתאמה לקבוצת הגיל.
קבוצות לחיזוק המיומנויות החברתיות, התקשורת הבינאישית, תחושת השייכות הבטחון העצמי והחשיבה יצירתית.
ידוע מעל לכל שמיומנויות חברתיות הן מיומנויות שנדרשות בכל גיל וקל וחומר במרחב הבית ספרי.
המפגשים יחזקו את המיומנויות החברתיות, את הבטחון העצמי ויכולת הביטוי
דרך הפעלות חוויתיות  ועבודה קבוצתית והכל באווירה נעימה ותומכת. 
פעילויות חוויתיות הכוללת פיתוח חשיבה יצירתית, חשיבה יזמית, פיתוח עבודת צוות והעצמת יכולת הביטוי והעברת המסרים..